پربازدید

ویدیو

کووید-19

فرودگاههای استانهای آتلانتیک تعطیل و نیمه تعطیل شدند

هفته پیش بعضی از فرودگاهها ی آتلانتیک کانادا  گفتند به طور کامل تعطیل می کنند. روز چهارشنبه خبرهای دیگری از قطع بیشتر پروازها رسید.

استانهای آتلانتیک کانادا از چهار استان نواسکوشیا، نیوفاندلند ولابرادور، نیوبرانزویک و پرینس ادوارد آیلند تشکیل می شوند.

شرکت هواپیمایی ایر کانادا این هفته به فرودگاههای این استان گفت که پروازهای بیشتری را به  مقصد این استانها کنسل می کند.

ایر کانادا از 23 ژانویه کلیه پروازها را به Gander (نیوفاندلند)، گوس بی (نیوفاندلند) و فردریکتون (نیوبرانزویک) متوقف می کند. انجمن فرودگاههای آتلانتیک کانادا قطع پرواز ها را ضربه سنگینی  خواند.  انجمن می گوید آثار منفی این ضربه تا سالهای سال در فرودگاها و کامیونیتی های آتلانتیک کانادا احساس خواهد شد.

ایرکانادا در ماههای قبل نیز تعدادی از پروازهایش را کنسل کرده بود. شرکت هواپیمایی وست جت در ماه اکتبر اعلام کرد که هشتاد درصد پروازهایش  را به استانهای اتلانتیک  کنسل می کند. شرکت های هواپیمایی کمک نکردن دولت فدرال را دلیل تصمیمات دراماتیک خود اعلام کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138310بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19