پربازدید

ویدیو

کووید-19

فرصت کارکنان شهرداری تورنتو و مترولینکس به پایان رسید

روز دوشنبه اول نوامبر فرصت کارکنان شهرداری تورنتو برای اعلام وضعیت واکسیناسیونشان به پایان رسید.

کارکنانی که اکنون کاملاً واکسینه نباشند ممکن است از این هفته برای شش هفته به مرخصی بدون حقوق فرستاده شوند.

شهرداری تورنتو در ماه اکتبر اعلام کرد که: «از هفته اول نوامبر کارکنانی که گواهی واکسیناسیون کامل علیه کرونا ارائه ندهند برای شش هفته به مرخصی بدون حقوق فرستاده می شوند.»

البته اگر این کارکنان در طی این شش هفته گواهی واکسیناسیون کامل نشان دهند، می توانند به سر کار بازگردند.

اخراج

آندسته از کارکنان شهرداری که تا ۱۳ دسامبر گواهی واکسیناسیون ارائه ندهند، به «دلیل موجه» اخراج خواهند شد.

جان توری شهردار تورنتو در آن زمان گفته بود که اکثریت کارکنان شهرداری به طور کامل واکسینه شده اند.

در می سی ساگا

کارکنان شهرداری می سی ساگا که هنوز به طور کامل واکسینه نشده باشند از اول نوامبر به بعد هر روز باید به هزینه خودشان تست بدهند.

مترولینکس

برای کارکنان سیستم حمل و نقل جنوب انتاریو که به مترولینکس Metrolinx شهرت دارد نیز دوشنبه آخرین فرصت بود تا نشان دهند کاملاً واکسینه شده اند. مترولینکس هشدار داد که شاید بعضی از خطوط اتوبوسرانی به همین دلیل دچار وقفه شوند.

به گفته مترولینکس، ۹۵ درصد از کارکنانی که تا ۲۴ اکتبر وضعیت واکسیناسیونشان را اعلام کرده اند کاملاً واکسینه شده بودند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157944بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19