پربازید

ویدیو

کووید-19

فاز دوم بازگشایی انتاریو چند روز جلو افتاد

سلام تورنتو روز گذشته با انتشار خبری از خوانندگان پرسید:”  اهالی محترم انتاریو! اعداد برای بازگشایی کامل اقتصاد آماده اند؛ شما و داگ فورد چطور؟“

ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که منابع آگاه گفتند که داگ فورد و اعضای کابینه اش تصمیم گرفته اند که فاز دوم بازگشایی را چند روز جلو بیندازند.

به این ترتیب فاز دوم بازگشایی انتاریو که قرار بود از دوم جولای آغاز شود، از 30 ماه جون شروع خواهد شد.

فاز سوم

داگ فورد بعد از ظهر  چهارشنبه در کنفرانس خبری گفته بود که مسئولان در حال بررسی تاریخ بازگشاییها هستند و می خواهند فاز دوم را هر چه سریعتر شروع کنند و فاز سوم را نیز در هر لحظه ای که ایمن شناخته شود آغاز کنند.

علت جلو انداختن بازگشاییها، پیشرفت بهتر از انتظار برنامه واکسیناسیون عمومی در استان انتاریو است.

گشایشهای فاز دوم

در فاز دوم بازگشایی، گردهمایی های فضای بسته تا پنج نفر، به شرط استفاده از ماسک، آزاد می شود. همچنین اجتماعات تا 25 نفر در فضای باز مجاز می شود و رستورانها می توانند حداکثر تا شش نفر در هر میز، از مشتریان در فضای بسته پذیرایی کنند.

بیزنسهایی که خدمات بهداشت شخصی ارائه می دهند، نظیر آرایشگاهها و سالنهای ناخن نیز می توانند باز شوند مشروط بر انکه همه در همه لحظات ماسک به صورت داشته باشند.

علاوه بر این، بیزنسهایی که اساسی محسوب می شوند می توانند با پنجاه درصد ظرفیت، به جای 25 درصد کنونی ، فعالیت کنند . بیزنسهایی که خدماتشان غیر اساسی شناخته می شود نیز می توانند با 25 درصد ظرفیت، به جای پانزده درصد کنونی، فعالیت کنند.

فاز سوم

همانطور که قبلا اعلام شده، قرار است  فاز سوم زمانی آغاز شود که:

  • 75 درصد بزرگسالان حداقل یک دوز واکسن را زده باشند
  • و درصد بزرگسالانی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند به 25 درصد برسد

انتاریو هم اکنون به این مرز ها رسیده با این حال هنوز مشخص نیست که فاز سوم و نهایی بازگشایی چند روز بعد از فاز دوم آغاز شود. قبلا این فاصله ۲۱ روز اعلام شده است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19