پربازدید

ویدیو

کووید-19

غولهای سوشیال مدیا ترامپ را بیرون انداختند

همانطور که خوانندگان عزیز می دانند بعد از شورش چهارشنبه گذشته طرفداران ترامپ در واشنگتن و  یورش آنها به ساختمان کنگره ابتدا فیسبوک و سپس توئیتر ترامپ را برای همیشه از پلتفرمهای خود بیرون انداختند.

پس از آن حدسیات بر این بود که ترامپ برای ادامه ارتباط با طرفدارانش به پلتفرم Parler روی می آورد. ” پارلر” پتلفرمی است که به افراطیون دست راستی روی خوش نشان داده اما غولهای سوشیال مدیا “پارلر” را به حال خود نگذاشتند. ابتدا گوگل و اپل اپ پارلر را از  اپ استورهایشان  بیرون انداختند و سپس آمازون پارلر را از سیستم هوستینگ خود محروم کرد. علت اخراج ترامپ از این پتلفرمها تشویق و تحریک طرفدارانش به خشونت بوده. اکنون گفته می شود که ترامپ شاید پلتفرم خودش را راه بیاندازد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19