پربازید

ویدیو

کووید-19

«عشق و عاشقی» آنلاین به قصد کلاهبرداری

به نظر می آید کلاهبرداری از طریق سایت های ویژه «آشنایی و ازدواج» کماکان ادامه دارد. تاکنون بارها اخباری در این زمینه منتشر شده.

این بار نیز پلیس همیلتون به مردم هشدار داده که نسبت به این سایت ها محتاطانه عمل کنند. 

علت آن است که مردی از اهالی همیلتون به اتهام برقراری روابط عاشقانه تصنعی به دام افتاده. 

به گفته پلیس، در جریان یک «رابطه عاشقانه» 16 ماهه که از طریق یکی از سایت های «عشق و عاشقی» آنلاین برقرار شده، مبلغ قابل توجهی از یک زن کلاهبرداری شده. رقم این کلاهبرداری اعلام نشده، اما مرد 35 ساله ای که متهم شناخته شده قرار است به زودی در دادگاه ظاهر شود. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19