پربازدید

ویدیوکووید-19

طوفان یکصد کیلومتری برق یکصد هزار مشتری را قطع کرد

طوفانی که سرعتش به 100 کیلومتر در ساعت رسید جنوب بریتیش کلمبیا را در نوردید، درختان را  زمین انداخت و سبب قطع برق هزاران مشتری شد.

طوفان در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه شروع شد. سازمان محیط زیست کانادا گفت سرعت طوفان در ویکتوریا و شرق فریزر ولی به 100 کیلومتر در ساعت رسید.

طوفان در ساعات صبح به بخشهای جنوبی استان رسید. سازمان برق گفت برق بیش از یکصد هزار مشتری در ویکتوریا، اباتسفورد  و  ورنان قطع شده.

انتظار می رود طوفان در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه از سرعت بیفتد. سازمان برق گفت وصل برق بعضی مناطق چندین ساعت طول می کشد.

طوفان در بعضی مناطق با برف همراه بود. سازمان محیط زیست هشدار داد که طوفان دیگری نیز به سمت سواحل شمالی بریتیش کلمبیا در حرکت است که سرعت آن ممکن است به 100 کیلومتر در ساعت برسد و تا پنجشنبه ادامه پیدا کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19