پربازدید

ویدیو

کووید-19

صف هشتاد سال به بالاها در ریچموندهیل برای دریافت واکسن

رزرو نوبت برای واکسیناسیون افراد هشتاد سال به بالا در منطقه یورک از  دوشنبه دوم مارچ شروع شد.

منطقه یورک گفت نوبت ها بسیار سریع گرفته شده اند. در حقیقت صف طولانی صبح سه شنبه در مقابل مرکز Richmond Green Sports Centre در ریچموندهیل گواه استقبال سالمندان از واکسن بود.

در هوای منفی هشت درجه صبح سه شنبه دهها نفر از ساکنان هشتاد سال به بالا، با والکر یا نشسته روی ویلچر، در حالی که ورقه های مخصوص را در دست داشتند منتظر بودند تا نوبتشان برسد و وارد ساختمان شوند و دوز اول واکسن را دریافت کنند. آنها قبلا نوبت گرفته بودند.

تعدادی از سالمندان منتظر در صف در گفت و گو با کندین پرس از اینکه باید مدتی در هوای سرد در صف بمانند گلایه داشتند، ولی از اینکه توانسته بودند نوبت بگیرند و تا ساعاتی دیگر واکسن بزنند خرسند بودند. بعضی افراد منتظر در صف، فرزندانی بودند که برای پدر یا مادرشان جا گرفته بودند تا تا وقتی نوبتشان رسید  آنها را از داخل اتومبیل پارک شده صدا بزنند.

پاتریک کیسی مسئول ارتباطات شهرداری منطقه یورک گفت شهرداری از وجود صف طولانی مقابل مرکز ریچموند گرین آگاه است و اقداماتی در دست انجام است که دیگر شاهد صفهای طولانی نباشیم. یکی از این اقدامات گماردن نیروی بیشتر برای کمک به سالمندان و سرعت دادن به پروسه چک و تزریق واکسن است.

دولت انتاریو قرار است پورتال ثبت نام برای نوبت واکسن را از 15 مارچ به صورت جامع به کار گیرد. تا کنون 727 هزار دوز واکسن کووید در انتاریو تزریق شده. قرار است روز چهارشنبه سوم مارچ پانصد هزار دوز واکسن استرازنکا وارد کانادا شود.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19