پربازدید

ویدیو

کووید-19

صدور معافیت واکسن برای دو پزشک انتاریو ممنوع شد

نظام پزشکی انتاریو دو تن از پزشکان این استان را از صدور گواهی پزشکی برای معاف کردن افراد از زدن واکسن منع کرد

کالج پزشکان و جراحان انتاریو صبح دوشنبه ممنوعیت دکتر مارک تروزی Mark Trozzi و روچِین کیلیان  Rochagne Kilian را از صدور معافیت از واکسن کرونا اعلام کرد.

این دو پزشک در گذشته از مخالفان سرسخت محدودیتهای وضع شده به خاطر کرونا بوده و نسبت به واکسن کرونا ابراز بدبینی کرده اند.

روچِین کیلیان در چندین اجتماع مخالف لاک دان سخنران بوده و ماه گذشته در اعتراض به نحوه مدیریت کرونا در شبکه پزشکی Gray Bruce Health Unit از پست خود به عنوان پزشک اتاق فوریت های پزشکی استعفا کرد.

به موجب حکمی که روز دوشنبه صادر شد این دو پزشک از صدور هرگونه معافیت از زدن واکسن یا معافیت از زدن ماسک یا معافیت از دادن تست منع شدند.

کارکردن آنها در مطبشان نیز نیازمند نصب محدودیتهای مربوط به کرونا به دیوار مطب است.

دکتر کایران مور مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو قبلاً تأکید کرده که واکسنهای کرونا امن هستند و صدور معافیت از زدن آنها باید با نرخی کمتر از ۵ معافیت برای هر یکصد هزار جمعیت صادر شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156878بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19