پربازدید

ویدیو

کووید-19

صدها هزار دانش آموز دبیرستانهای اونتاریو روز چهارشنبه از کلاس درس محروم بودند

صدها هزار دانش آموز دبیرستانهای اونتاریو روز چهارشنبه خارج از کلاس بودند زیرا معلمانشان در اعتصاب یک روزه به سر می بردند.

معلمان دبیرستانهای اونتاریو در اعتراض به عدم پیشرفت مذاکرات اتحادیه شان با دولت داگ فورد، از حضور در کلاسها خودداری کردند.

فدراسیون معلمان دبیرستانهای اونتاریو که بیش از ۶۰ هزار معلم و کارکنان آموزشی دبیرستانهای اونتاریو را نمایندگی می کند می گوید دولت اونتاریو از ارائه  پیشنهادات سازنده خودداری می کند.

معلمان و کارکنان دبیرستانها روز پنجشنبه به سر کلاسها بازمی گردند.

این معلمان از آگوست گذشته فاقد قرارداد کاری بوده اند.

معلمان اونتاریو از دو هفته قبل در اعتراض به طرحهای دولت برای افزایش تعداد دانش آموزان هر کلاس و اجباری کردن آموزشهای آنلاین e-learning از انجام کارهای اضافی خودداری می کنند و تنها وظایف رسمی شان را انجام می دهند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19