پربازید

ویدیو

کووید-19

صدها سازمان خواستار تحقیقات کیفری درمورد کمپانی ویدیوهای لختی ”پورن هاب“ شدند

وب سایت ویدیوهای پورنوی Pornhub دوباره با اعتراضات گسترده رو به رو شد.

در این وب سایت ویدیوهایی به اشتراک گذاشته می شوند که در اغلب آنها روابط جنسی به صورت بسیار بی پروا و گاه به دور از نرمال نمایش داده می شود. اما اعتراض اصلی منتقدان به سو استفاده از دختران زیر سن قانونی در بعضی از این ویدیوهاست.

وب سایت Pornhub به کمپانی MindGeek تعلق دارد که در مونتریال مستقر است.

به گزارش کندین پرس، ائتلافی از بیش از یکصد نفر که در این ویدیوها مورد بهره برداری جنسی قرار گرفته اند به اتفاق صدها سازمان غیر دولتی با ارسال نامه ای برای کمیته ارزشهای اخلاقی پارلمان کانادا درخواست کردند که فشار بیاورند تا این کمپانی مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد. این افراد و سازمانها، کمپانی مذکور را به نقض حقوق کودکان، و به اشتراک گذاشتن تصاویر روابط جنسی بدون رضایت فرد متهم کرده اند.

فشار بر کمپانی اداره کننده این وب سایت از چند ماه پیش بسیار افزایش یافته به طوری که حتی روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش ویژه ای به شدت این وب سایت را زیر سوال برد. یکی از اتهامات اصلی به وب سایت Pornhub اشتراک ویدیوهای حاوی محتویات غیر قانونی است.

مدیران کمپانی MindGeek هر گونه عمل خلافی را منکر شده و کمپانی خود را «رهبر جهان»“ در جلوگیری از پخش ویدیوهای سو استفاده جنسی از کودکان و فیلمهای بدون رضایت قلمداد کرده اند .

نیویورک تایمز: چرا ترودو و کاناداییها به کمپانی پورن هاب اجازه می دهند از ویدیوهای تجاوز جنسی پولسازی کند؟

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19