پربازدید

ویدیو

کووید-19

صدای اسلحه اتوماتیک ، و مرگ ، در یکشنبه شب تورنتو

یکشنبه شب دوباره صدای تیراندازی در شمال تورنتو به هوا خواست.

به دنبال آن تلفنهای پلیس تورنتو به صدا درآمد. مردم گزارش می دادند که صدایی شبیه به صدای شلیک با اسلحه اتوماتیک شنیده اند. افسران پلیس به محل رفتند. به گفته پلیس، مرد جوانی که می خواسته با اتومبیلش وارد گاراژ زیرزمینی ساختمانی در منطقه خیابانهای جین و فال استف در نورت یورک شود، قبل از ورود هدف چندین گلوله قرار می گیرد، اتومبیل او چپ می کند و به در بسته گاراژ می خورد.

راننده جوان درجا می میرد. پلیس نام او را عمر هاشی Omar Hashi اعلام می کند. او 20 سال بیشتر نداشته .اتومبیلی در حال فرار از محل تیراندازی دیده شده بود که احتمالا در تیراندازی شرکت داشته. کمی بعد این اتومبیل پیدا می شود اما غرق در شعله های آتش.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19