پربازدید

ویدیو

کووید-19

صاحب خانه های جوان بیشتر از نظر مالی تحت فشار قرار دارند

تقریباً از هر 10 کانادایی که وام مورگیج دارد، شش نفر از نظر مالی تحت فشار هستند و از این میان، صاحب خانه‌های جوان‌ بیشتر تحت فشار قرار دارند.

به گزارش سیتی نیوز، در نظرسنجی جدید لجر، ۶۸ درصد از پاسخ دهندگان بین 18 تا 34 سال که وام مورگیج دارند می گویند که از نظر مالی برای پرداخت اقساط وام مورگیح خود به شدت یا تا حدودی تحت فشار هستند.

هفته گذشته، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره اصلی خود را کاهش داد.

گرچه افزایش شدید نرخ‌های بهره، تورم را به هدف دو درصدی بانک مرکزی رسانده اما بر خانواده‌های کانادایی فشار وارد کرده و اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.

در میان پاسخ دهندگان، 77 درصد وام با نرخ ثابت دارند. از میان این افراد،  43 درصد می گویند که وام خود را امسال یا سال آینده تمدید می کنند.

دو سوم از پاسخ دهندگانی که قصد دارند وام مورگیج خود را در دو سال آینده تمدید کنند، می گویند که قصد دارند وام مورگیج با نرخ ثابت را انتخاب کنند. اما پاسخ دهندگان جوان می گویند به احتمال زیاد وام مورگیج با نرخ متغیر را انتخاب خواهند کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=203956بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19