پربازدید

ویدیو

کووید-19

شیوه جدید دزدی از سوپرمارکتها

پلیس منطقه یورک برای شناسایی این مظنون از عموم درخواست کمک کرد.

این زن که تصویرش توسط ویدیوی سکیوریتی فروشگاه والمارت واقع در 1111 Davis Drive در نیومارکت ضبط شده، متهم است که در چند نوبت مختلف در فاصله سپتامبر سال گذشته تا اپریل امسال، وارد این فروشگاه شده.

او متهم است که هربار رسیدی را از خریدهایی که قبلاً انجام شده با خود می آورده و سپس با مراجعه به قفسه های فروشگاه، اقلامی را که در رسید وجود داشته از قفسه ها برداشته و بعد به میز کاستومر سرویس مراجعه کرده، با ادعای پس دادن این اقلام، پول آنها را دریافت می کرده.

مشخصات مظنون چنین است:

زن، سفید پوست، پنجاه تا شصت ساله، جثه متوسط، موی بلوند-خاکستری تا روی شانه.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19