پربازید

ویدیو

کووید-19

شکایت خانواده‌های 22 قربانی نواسکوشیا از پلیس آرسی‌ام پی

خانواده‌های قربانیان کشتار زنجیره‌ای ماه اپریل در نواسکوشیا می گویند در 13 ساعتی که این آدم کشی ادامه داشته، پلیس آرسی‌ام پی در اطلاع رسانی درست و به موقع به مردم، کوتاهی کرده. آنها درصدد سو کردن پلیس آرسی‌ام پی و استان نواسکوشیا هستند.

در این تراژدی که کانادا را تکان داد، ضارب بعد از مشاجره با پارتنرش شروع به کشتار همسایگان و حتی افراد غریبه کرد که در جریان آن 22 نفر جانشان را از دست دادند و ضارب نیز به دست پلیس از پای درآمد.

از نکات عجیب این فاجعه آن بود که ضارب در طول این تیراندازی‌ها و آتش زدنها، از اتومبیل پلیس استفاده کرده بود. اکنون خانواده‌های قربانیان، پلیس را متهم به کوتاهی در اطلاع رسانی به موقع کرده‌اند. این اتهام هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده ولی شاکیان شکایت دسته جمعیclass-action lawsuit کرده‌اند. این دومین شکایت دسته جمعی خانواده هاست. آنها به دنبال ثروت به جا مانده از متهم نیز می باشند که بیش از یک میلیون دلار برآورد شده.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19