پربازید

ویدیو

کووید-19

شهردار تورنتو خواستار لاک دان کامل شد

جان توری شهردار تورنتو خواستار لاک دان کامل این شهر شد. تورنتو که بزرگترین شهر کاناداست بیشترین تعداد مبتلایان را در میان شهر های کانادا دارد و در هفته های اخیر تعداد مبتلایان پیوسته رو به افزایش بوده و به روزی بالای 1000 نفر رسیده. تورنتو هم اکنون مثل بقیه شهر های جنوب انتاریو در لاک دان به سر می برد ولی جان توری خواستار سختگیری هایی بیشتر در این شهر است. او گفت برای پیشگیری از ناتوانی کامل سیستم بهداشت و درمان شهر در مقابل افزایش تعداد مبتلایان، باید محدودیتهارا بیشتر کرد، بیزنسهای بیشتری را بست. فروشگاههای بزرگی که کالاهای غیر ضروری می فروشند را تعطیل کرد تا مردم دلایل کمتری برای ترک خانه هایشان داشته باشند. بعضی از بزرگترین بیمارستانهای کانادا در شهر تورنتو قرار دارند، اما اغلب این بیمارستانها حتی در دوران قبل از پندمیک نیز با انبوه مراجعان رو به رو بودند.

یکی از مشکلات اصلی سیستم بهداشت و درمان انتاریو، کمبود تخت در بیمارستانها برای پذیرش مبتلایان جدید است. در انتاریو هم اکنون یک بیمارستان صحرایی دایر شده تا بعضی بیماران که حالشان رو به بهبود است ا ز بیمارستانها به آنجا منتقل شوند و تخت خالی برای بیماران جدید کووید آماده شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19