پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهادت روانپزشک الک میناسیان در دادگاه: او اعمالش را مثل کشتن کاراکترها در بازیهای ویدیویی تعریف می کند

روانپزشکی که الک میناسیان را معاینه و بررسی کرده می‌گوید او هیچ احساسی نسبت به عملی که انجام داده ندارد. الک میناسیان کسی است که دو سال پیش با اتومبیل ون به عابران پیاده روی خیابان یانگ حمله کرد و سبب مرگ ۱۰ نفر و مجروح شدن ۱۶ نفر دیگر شد.

محاکمه الک میناسیان از مدتی قبل شروع شده. روز سه شنبه در ادامه دادگاه، دکتر الکساندر وستفال Dr. Alexander Westfall به دادگاه گفت الک میناسیان این حمله را مثل کشتن کاراکترها در بازی‌های ویدیویی تعریف می‌کند.

بنا به گزارش کندین پرس، دکتر وستفال گفت مرگ از نظر الک میناسیان مفهومی انتزاعی abstract دارد و او زندگی های از دست رفته قربانیان را به «تغییر از زندگی به مرگ» تشبیه می کند.

انتظار می‌رود دکتر وستفال در دادگاه، الک میناسیان را مسئول اعمال جنایی اش نشناسد و دلیل استنتاج خود را ناهنجاری از نوع اوتیسم Autism Spectrum Disorder عنوان کند.

میناسیان خود را بیگناه خوانده ولی به طرحریزی و اجرای حمله اعتراف کرده. تنها موضوعی که اکنون قاضی دادگاه را از تصمیم بازداشته وضعیت روحی ـ روانی میناسیان است.

دکتر وستفال گفت میناسیان هیچ احساسی به آنچه انجام داده ندارد و احساس تاسف و پشیمانی نمی کند.

دکتر وستفال به دادگاه گفت: «وقتی او از این اعمالش صحبت می‌کند کاملا بی تفاوت است و درست مثل آن می‌ماند که من یا شما به خرید رفتن و ترتیب خریدمان را توصیف  کنیم.»

در دادگاه گفته شد که تا ۹۰ درصد افرادی که در کانادا مسئول اعمال جنایی شان شناخته نشده اند دچار روانپریشی psychosis بوده‌اند.

دکتر وستفال در این رابطه گفت: «در مجموع برداشت ما این بود که با وجود روانپریش نبودن، شیوه تفکر او به علت اوتیسم چنان مختل شده که شبیه اختلالهای ناشی از روان پریشی است.»

دکتر وستفال هفته گذشته فقط به این شرط با شهادت دادن موافقت کرد که دادگاه تقاضای او را بپذیرد و فیلمهای ویدیویی مصاحبه های او با الک میناسیان را مهر و موم کند و کلیپ های آن فقط در خفا برای دادگاه پخش شود.

قاضی بعد از آن که دکتر وستفال هشدار داد که پخش عمومی ویدیوها می تواند منجر به خشونت های بیشتر شود، با درخواست کنار گذاشتن ویدیوها از پخش عمومی موافقت کرد ولی به روزنامه‌نگاران اجازه داد که ویدیوها را ببینند و از آن گزارش بدهند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136748بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19