پربازید

ویدیو

کووید-19

شنبه و یکشنبه داغ در جنوب انتاریو

اگر در جنوب انتاریو زندگی می کنید خبر خوبی برایتان داریم که فقط یک روز دوام دارد.

هوا در تورنتو و منطقه یورک امروز جمعه گرمای کمتری و رطوبت کمتری دارد. حداکثر گرما به 27 درجه سانتیگراد می رسد. حداکثر شرجی هوا هم به 32 می رسد.

چند روزی بود که گرما و شرجی عرق مردم را در آورده بود.

اما هوای جمعه موقت است. در دو روز آخر هفته گرما و شرجی دوباره بر می گردد. شنبه گرما به 31 درجه و رطوبت به 39 می رسد.

یکشنبه باز گرمتر می شود و گرما به 32 درجه سانتیگراد و شرجی هوا به 40 می رسد. روز یکشنبه شاید بارانی ببارد و هوا را کمی خنک کند. برای بعد از ظهر شنبه هم ریسک طوفان وجود دارد.

گرمای هوا تا چند روز دیگر ادامه دارد ولی دور نیست روزهایی که بدون کاپشن نتوانی بیرون بروی. قدر آفتاب این روزهای باقیمانده تا پائیز را چه کسانی می دانند؟ کرم ضد آفتاب را هم باید در کیف داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19