پربازدید

ویدیو

کووید-19

شصت درصد بومیان کانادا سر کار حس خوبی ندارند

شصت درصد بومیان کانادا در سر کار از نظر روحی احساس ایمنی نمی کنند. این عدم امنیت روانی در میان زنان بومی بیشتر است.

این هم از تجربه های تلخ بشری است : کسانی که قبل از همه در این سرزمین زندگی می کرده اند، در حال حاضر وقتی سر کار می روند احساس می کنند که باید پیوسته گوش به زنگ on gaurd باشند زیرا سطح ناروایی و تبعیض نسبت به آنها بالاست. گزارش تازه ای در این باره توسط سازمان پژوهشی Catalyst Canada بیرون داده شده. این موسسه اخیرا از 86 بومی کانادا در سطوح کاری مختلف، از کارهای ساده گرفته تا پستهای بالا و مدیریتی، نظرسنجی کرده.

نتیجه این نظرسنجی را کندین پرس در گزارشی منتشر کرده.

این گزارش می گوید 52 درصد بومیان کانادا منتظر و آماده اند که به طور مرتب در محل کار مورد بی احترامی های نژادی قرار بگیرند. نزدیک به 60 درصد آنها نیز گفته اند که در سر کار از نظر روانی احساس نا امنی می کنند Feeling emotionally unsafe این پژوهش حاکی است که اکثریت بومیان این حالت (emotional tax) را تجربه کرده اند. منظور از این عبارت احساس متفاوت بودن از همکاران به خاطر جنسیت، نژاد و یا قومیت است. چنین احساسی می تواند بر سلامت افراد تاثیر منفی بگذارد و توانایی های آنها را محدود کند.

سازمان Catalyst Canada می گوید 67 درصد زنان و 38 درصد مردان بومی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که احساس می کنند همیشه باید در محیط کار گوش به زنگ (on guard) باشند تا آماده رو به رو شدن با سو رفتارها و تبعیض ها باشند. در این نظرسنجی فقط چهل درصد بومیان نگران تنبیه شدن در صورت انجام اشتباه یا ریسک نبوده اند. بومیان کانادا تقریبا پنج  درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139690بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19