پربازدید

ویدیو

کووید-19

شروع واکسیناسیون نیروهای پلیس تورنتو

تورنتو از روز دوشنبه واکسینایون بخشی از نیروهای پلیس را علیه ویروس کووید آغاز کرد.

دولت انتاریو به تازگی ماموران خط اول پلیس Front – line officers را” دارای اولویت برای دریافت واکسن“ اعلام کرد.

سخنگوی پلیس تورنتو گفت آن بخش از نیروهای پلیس که در مواقع اضطراری در محل حوادث حاضر می شوند از این پس می توانند  اولین دوز واکسن را بزنند. این گروه  از ماموران همواره ممکنست مجبور به ارائه کمکهای پزشکی به افراد درگیر حوادث شوند. به گفته سخنگوی پلیس، تقریبا 2250 نفر از نیروهای پلیس تورنتو جزو کسانی خواهند بود که در این مرحله، دوز اول واکسن را دریافت می کنند.

جان توری شهردار تورنتو گفت بعضی از نیروهای پلیس به طور پیاپی در صحنه هایی حاضر می شوند که ممکنست نیاز به کمکهای اولیه پزشکی باشد. این نیروها برای وادار کردن افراد به رعایت مقررات مربوط به کووید، نظیر فاصله فیزیکی و زدن ماسک، نیز در معرض ابتلا به ویروس کووید قرار می گیرند که لازم است هر چه زودتر واکسن را بزنند..

شهر تورنتو از روز دوشنبه گروههای دیگری از مردم را در اولویت دریافت واکسن قرار داد که یکی از این گروهها، افراد خانه بدوش هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140968بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19