پربازدید

ویدیو

کووید-19

شرایط حضور در فستیوال فیلم تورنتو

فستیوال بین المللی فیلم تورنتو TIFF از پنجشنبه نهم سپتامبر شروع می شود و تا ۱۸ سپتامبر ادامه دارد.

کسانی که مایلند در این فستیوال حاضر شوند و در سالنهای سینما فیلمها را تماشا کنند باید یا کاملا واکسینه باشند و یا پاسخ تست منفی نشان دهند. این تست باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت قبل انجام شده باشد.

سازماندهندگان فستیوال فیلم تورنتو (تیف TIFF) می گویند به اهمیت «انطباق دائم با شرایط» پی برده اند.

سال گذشته نیز فستیوال فیلم تورنتو در سایه پاندمی کرونا برگزار شد.

مسئولین تیف می گویند با وجود نگرانی از شیوع سویه دلتا، مطمئن هستند که فستیوال امسال با ایمنی و سلامتی لازم برگزار خواهد شد زیرا هر گونه معیار و تدابیر ایمنی را به کار بسته اند.

برابر مقررات تیف، کلیه کارکنان فستیوال، تماشاچیان و میهمانان برای ورود به سالنهای نمایش باید مدرک واکسینه بودن کامل نشان دهند، در غیر این صورت لازم است نتیجه تست منفی نشان دهند و این تست باید حداکثر ۴۸ ساعت قبل از حضور انجام شده باشد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155139بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19