پربازدید

ویدیو

کووید-19

سوگند شهروندی کانادا از این پس شامل اعلام تعهد به حقوق بومیان کاناداست

چند هفته اخیر ایام سختی برای بومیانن کانادا بود ؛ خبر کشف اجساد 215 کودک بومی در محوطه مدرسه شبانه روزی کملوپس در بریتیش کلمبیا، خاطرات تلخ گذشته را برای آنها زنده کرد.

با این حال، شاید خبر زیر بتواند روزنه ای از آینده ای راحتتر برای آنها باشد:

از روز دوشنبه 21 جون، تغییر مهمی که قرار بود در سوگند شهروندی کانادا به عمل آید، رسما به اجرا درآمد.

مارکو مندیسینو وزیر مهاجرت؛ پناهندگی و شهروندی کانادا اعلام کرد که قانون Bill C _ 8 به توشیح مقام سلطنت رسید و از این پس به عنوان قانون لازم الاجراست.

در متن جدید سوگند، بومیان کانادا شامل اقوام فرست نیشن، اینیوت و متیس  First Nations, Inuit and Metis به روشنی به رسمیت شناخته می شوند و همه شهروندان کانادا متعهد می شوند  قراردادهای وضع شده میان مقام سلطنت و بومیان کانادا را محترم بشمارند.

 شهروندان جدید هنگام ادای سوگند شهروندی، شخصا تعهد می کنند که حقوق بومیان فرست نیشن، اینیوت و متیس را محترم بشمارند.

متن جدید سوگند شهروندی به شرح زیر است:

“I swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Queen of Canada, Her Heirs and Successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada, including the Constitution, which recognizes and affirms the Aboriginal and treaty rights of First Nations, Inuit and Métis peoples, and fulfil my duties as a Canadian citizen.”

هفته گشته نیز اعلام شد که بومیان کانادا می توانند اسامی سنتی شان را جانشین اسامی موجود در پاسپورتها و دیگر اسناد و مدارکشان کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147529بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19