پربازدید

ویدیوکووید-19

سه میلیون کانادایی در خارج از کشور

جاستین ترودو نخست وزیر نیمروز سه شنبه در گفت و گو با نمایندگان رسانه ها  گفت در هر مقطع زمانی حدود سه میلیون کانادایی در خارج از کشور زندگی می کنند و یا به دلیل سفر در خارج از کشور به سر می برند. بنابراین نباید انتظار داشت همه آنها بتوانند بلافاصله به کشور بازگردند.

ترودو همچنین گفت کانادا از نظر مالی در وضعیت خوبی به سر می برد و همین دولت را قادر می کند که روی افراد و بیزنسها سرمایه گذاری کند تا کشور بتواند از این برهه سخت عبور کند و پس از گذر، به «رشد و ترقی» ادامه دهد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19