پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه تا پنجهزار ایثارگر خانه بدوش درکانادا

باورکردنی نیست ولی تخمین زده می شود  که سه تا پنج هزار ایثارگر (نظامیان سابق  Veterans  )  در کانادا خانه بدوش هستند.

شهر لندن انتاریو می گوید راه حل خوبی برای اسکان ایثارگران خانه بدوش کشور پیدا کرده .

شهرداری لندن می گوید شهر های دیگر کانادا می توانند از این نمونه الگو بگیرند.

دست اندر کاران امور خانه بدوشان حذف خانه بدوشی را بسیار بعید و حتی غیر ممکن می دانند و می گویند گاهی افراد ناگهان در وضعیت بسیار نامناسب و غیر منتظره شخصی و یا مالی قرار می گیرند و ناچار به خانه بدوشی می شوند .آنها می گویند حذف خانه بدوشی و رساندن آن به صفر شاید غیر ممکن باشد ولی اگر شهری بتواند در هر ماه بیشتر از تعداد کسانی که در آن ماه خانه بدوش می شوند را اسکان دهد، در عمل رسیدن به نقطه صفر ممکن می شود.

شهر لندن انتاریو در رابطه با ایثارگرانی که خانه بدوش شده اند از همین فرمول استفاده کرده .

ائتلاف کانادایی برای پایان دادن به خانه بدوشی می گوید مسئولان دولت فدرال می توانند از روش موفقیت آمیز شهر لندن به عنوان الگویی برای پایان دادن به خانه بدوشی ایثارگران استفاده کنند.

همه احزاب حاضر در پارلمان کانادا در سال 2019 لایحه ای  تصویب کردند که در آن از دولت فدرال خواسته شده که تا سال 2025 به خانه بدوشی ایثارگران پایان دهد. درمورد تعداد دقیق ایثارگران خانه بدوش رقم دقیقی در دست نیست ولی به گفته کندین پرس، تخمین زده می شود که بین سه هزار تا پنجهزار نفر از نظامیان سابق  کانادا خانه بدوش باشند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139949بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19