پربازدید

ویدیو

کووید-19

سمجی کووید ۱۹ در انتاریو

تعداد مبتلایان جدید در انتاریو باز هم افزایش یافت.

نیمروز پنجشنبه شناسایی ۶۳۴ مورد جدید و ۵۴ مرگ دیگر گزارش شد.

به این ترتیب تعداد مبتلایان انتاریو از آغاز تاکنون به ۱۲۸۷۹ نفر رسید که نسبت به چهارشنبه ۵.۲ درصد افزایش یافته.

جمع مرگها نیز به ۷۱۳ مورد رسیده.

تاکنون ۶۶۸۰ نفر بهبود یافته اند.

دولت انتاریو تعطیلی پارکها و مراکز تفریحی و بازی و رستورانها و بیزنسهای غیرضروری را حداقل تا ۶ می ادامه می دهد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19