پربازدید

ویدیوکووید-19

سفیر کانادا در آمریکا استعفا کرد

دیوید مک ناتون  David MacNaughton که در دوره ای پرتلاطم از مارچ ۲۰۱۶ سفیر کانادا در ایالات متحده بود، از مقام خود استعفا کرد. جاستین ترودو نخست وزیر با ذکر جمله زیر استعفای او را پذیرفت:

Great affection and gratitude…. And of course, considerable regret.

«با مهر و سپاس فراوان، و البته افسوس زیاد.»

دیوید مک ناتون روز پنجشنبه اعلام کرد از پایان تابستان به کار در بخش خصوصی در تورنتو بازمی گردد.

تنها چند ماه از شروع سفارت او در مارچ ۲۰۱۶ نگذشته بود که به یکباره او به چهره ای شاخص در مذاکرات معاهده تجاری آمریکای شمالی نفتا تبدیل شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19