پربازدید

ویدیو

کووید-19

سر و صدای ساختمانسازی شبانه در ریچموندهیل ممنوع شد

ایجاد سر و صدای ناشی از ساختمانسازی در ریچموندهیل دوباره از ساعت هفت شب تا هفت صبح ممنوع شد.

شهرداری ریچموندهیل از روز پنجشنبه ۲۴ فوریه مقررات مربوط به سر و صدای سایت های ساختمانسازی را دوباره برقرار کرد و به دوران قبل از کرونا بازگرداند.

در دوران پاندمی کرونا، دولت استانی به طور موقت قدرت شهرداری ها را در رابطه با دلیوری و ساختمانسازی به حالت تعلیق درآورده بود.

شهرداری گفت ایجاد سر و صدای ساختمانسازی construction noise در ریچموندهیل از این پس در ساعات و روزهای زیر ممنوع است:

  • دوشنبه تا شنبه از ۷ شب تا ۷ صبح
  • یکشنبه ها و دیگر روزهای تعطیل در تمام ساعات
سر و صدای دلیوری

شهرداری ریچموندهیل در مقررات مربوط به سرو صدای ناشی از دلیوری نیز تغییراتی داده که از این پس ایجاد سر و صدای ناشی از دلیوری در ساعات و روزهای زیر ممنوع است:

  • دوشنبه تا شنبه از ۹ شب تا ۷ صبح
  • یکشنبه ها و ایام تعطیل در تمام ساعات (خرده فروشی ها، رستورانها، هتلها، متلها و مراکز توزیع استثنا هستند.)

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=161410بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19