پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرویس های دولت انتاریو به میلیونها بیزنس این استان همه دیجیتال می شود

از 19 اکتبر امسال تقریبا تمام سرویسهای دولت انتاریو به بیزنسهای این استان آنلاین می شود.

سیستم آنلاین جدید به نام Ontario Business Registry از 19 اکتبر امسال جایگزین سیستم قدیمی می شود که تکنولوژی آن خیلی کهنه شده.

با شروع بکار این سیستم دیجیتال میلیونها بیزنس انتاریو 24 ساعته و 365 روز در هفته به  همه سرویسهای دولت انتاریو دسترسی مستقیم خواهند داشت. در این سیستم همه سرویس ها در یکجا جمع است.

با دایر شدن این سیستم، بیزنسها می توانند بیش از 90 سرویس دولت انتاریو را به صورت آنلاین دریافت کنند و بده بستان انجام دهند. برای مثال، افراد می توانند از این طریق بیزنس جدیدی به ثبت برسانند،   بیزنس موجودشان را منحل کنند.

اینگونه سرویسها تاکنون با نامه یا فکس انجام می شد و تکمیل آنها چهار تا شش هفته طول می کشید، اما از ۱۹ اکتبر می توان این پروسه ها را درجا تکمیل کرد، و رسید یا سند مربوطه را به صورت آنلاین دریافت کرد.

بیزنسها از این طریق می توانند تمام پرونده های خود را در یک جا نگه دارند.

موسسات غیرانتفاعی نیز می توانند از همین طریق با دولت انتاریو تعامل کرده و سرویسهای مورد نیازشان را دریافت کنند.

اطلاعات بیشتر را می توانید در آدرس زیر مطالعه کنید:

Ontario.ca/BusinessRegistry

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153483بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19