پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرقت نوجوان 14 ساله از جواهرفروشی ها

پسر 14 ساله با چندین اتهام دزدی از جواهرفروشی ها مواجه شده. 

هفته گذشته طی دو روز یکسری سرقت از جواهرفروشی های لندن انتاریو صورت گرفت. این جواهرفروشی ها در مالهای خرید واقع بوده اند.

نوجوان مذکور متهم است که در تک تک این سرقت ها خواستار دیدن قطعه ای از جواهرات می شده و سپس بدون پرداخت بهای آن، از محل فرار می کرده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88413بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19