پربازدید

ویدیو

کووید-19

سراسر انتاریو از باکسینگ دی به لاک دان می رود

روز دوشنبه اعلام شد که لاک دان از ساعت 12:01 am شنبه ۲۶ دسامبر شروع می شود.

لاک دان در جنوب انتاریو حداقل تا 23 ژانویه ادامه می یابد.

در شمال انتاریو که تعداد مبتلایان به مراتب کمتر است لاک دان در 9 ژانویه پایان می یابد.

در این لاک دان کلیه مدارس جنوب انتاریو بعد از شروع به کار در سال نو فقط از طریق آموزش آنلاین ادامه می یابند.

در جنوب انتاریو، آموزش حضوری در دبستانها حداقل تا روز 11 ژانویه تعطیل خواهد بود. آموزش حضوری برای دبیرستانها تا 25 ژانویه تعطیل خواهد بود.

در شمال انتاریو آموزش حضوری در همه مدارس می تواند از 11 ژانویه شروع شود.

مراکز مراقبت از کودکان (مهدکودک ها) در طول مدت لاک دان باز خواهند ماند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19