پربازدید

ویدیو

کووید-19

سالی پنجاه میلیارد دلار مواد غذایی در کانادا دور ریخته می شود

همه می دانیم و می بینیم که بخش بزرگی از مواد غذایی در کانادا هر روز به زباله ریخته می شود، اما چقدر؟

گروه مطالعاتی  Second Harvest که دفتر آن در تورنتو است روز پنجشنبه 17 ژانویه گزارشی منتشر کرد که نشان می دهد 58 درصد از کل غذاها در کانادا از دست می روند و یا به زباله ریخته می شوند.

این گروه گزارش خود را براساس آمار و ارقام واقعی که از دست اندرکاران صنایع مواد غذایی دریافت کرده، تهیه کرده.

طبق این گزارش هر سال حدود 50 میلیارد دلار مواد غذایی در کانادا از بین می رود. این رقم بیش از نیمی از کل مبلغی است که کانادایی ها هر سال برای مواد غذایی می پردازند، و برای تغذیه کل جمعیت کانادا برای مدت شش ماه کافی است.

در این مطالعه مشخص شده که بیشترین مقدار مواد غذایی هنگام تولید و بسته بندی  manufacturing ضایع شده و از بین می رود که تقریبا یک چهارم کل ضایعات است.

به گفته این مرکز هر سال معادل 1700 دلار مواد غذایی از هر آشپزخانه متوسط کانادایی دور ریخته می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88502بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19