پربازدید

ویدیوکووید-19

سازمان اطلاعات کانادا: ایران به کمک صرافی مستقر در تورنتو تحریمها را دور زده و میلیونها دلار پول به کانادا منتقل کرده

شبکه خبری گلوبال نیوز روز سه شنبه به نقل از سازمان اطلاعات  کانادا CSIS گزارش داد یک صرافی واقع در تورنتو با نقض تحریم‌ها مخفیانه به دولت ایران کمک کرده که میلیون ها دلار پول به کانادا منتقل کند.

گزارش طبقه بندی شده سازمان اطلاعات کانادا که شبکه گلوبال نیوز به آن دست یافته مهاجر سرمایه گذاری به نام علیرضا عنقایی چهره پشت این صرافی را متهم به «کمک به دولت ایران برای انتقال مخفیانه پول به کانادا» کرده.

بر اساس این خبر سازمان اطلاعات کانادا در گزارش ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ خود درباره عنقایی مالک صرافی ONG در خیابان یانگ تورنتو نوشته که برای دور زدن تحریم ها پول ها از طریق دبی ارسال می شده.

جمع مبالغی که گفته شده به داخل کانادا منتقل شده مشخص نشده ولی سازمان CSIS نوشته: «تخمین ما چندین میلیون دلار است.» بنابراین گزارش فقط در یک مورد مبلغ ۶۰۰ هزار دلار ترنسفر شده.

به گزارش گلوبال نیوز، سازمان اطلاعات زمان انجام این ترانسفرها را مشخص نکرده و نگفته از این پول‌ها چگونه استفاده شده ولی گفته که تحقیقاتش با «فعالیت های تحت نفوذ خارجی … که به منافع کانادا آسیب می‌زنند و مخفیانه یا فریبکارانه هستند» مرتبط بوده.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19