پربازدید

ویدیوکووید-19

سارا و صبا سعادت و مادرشان شکوفه چوپان نژاد

آنها همراه با مادرشان شکوفه چوپان نژاد در حال برگشت از ایران بودند.

سارا بهار گذشته در رشته روانشناسی از دانشگاه آلبرتا فارغ التحصیل شده بود. او ۲۳ ساله بود و از ادمونتون به سن دیه گو نقل مکان کرده بود تا دوره روانشناسی بالینی را در دانشگاه الیانت اینترنشنال شروع کند.

صبا سعادت نیز ۲۱ سال داشت و انتظار میرفت بهار امسال در رشته علوم بیولوژیک از دانشگاه آلبرتا فارغ التحصیل شود. مادر آنها پزشک بود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19