پربازدید

ویدیوکووید-19

زیگزاگ ارقام کرونا در انتاریو ادامه دارد

زیگزاگ آمار و ارقام کرونا در انتاریو ادامه دارد. این روزها ساکنان انتاریو با نگرانی بالا و پایین رفتن آمار و ارقام کرونا را تعقیب می کنند.

تعداد مبتلایان جدید روزانه در این استان روند ثابتی ندارد، روزی دو برابر و روز بعد نصف می شود.

در حالی که روز پنجشنبه تعداد مبتلایان جدید 103 نفر و تعداد مرگها صفر بود، در روز جمعه تعداد مبتلایان روزانه به 195 نفر و تعداد مرگها به سه نفر افزایش یافت.

رقم دیگری که در انتاریو پیوسته در حال تغییر می باشد تعداد تستهای روزانه است که از 15 هزار تا 30 هزار نوسان دارد.

جدیدترین ارقام را اینجا ملاحظه کنید:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 195 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان: 38405 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: سه نفر

ـ جمع تعداد مرگها: 2758 نفر

ـ تعداد تستهای انجام شده در روز پنجشنبه: 28800 نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان: 141 نفر

ـ سی و یک نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و 20 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.

ـ 57 نفر از مبتلایان جدید در منطقه وینزور ـ اِسِکس هستند.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19