پربازدید

ویدیو

کووید-19

زوج 80 ساله با اتومبیل وینتیج از جاده خارج شدند و جانشان را از دست دادند

در جریان تصادفی که هفته گذشته در جاده شماره 89 در «آجالا ـ توسورونتیو» در مرکز انتاریو روی داد، زوج مسنی که در یک اتومبیل انتیک ـ Vintage فورد ساخت دهه 1930 نشسته بود، جانشان را از دست دادند. 

رانندگی این اتومبیل را شوهر 84 ساله به عهده داشت. 

این اتومبیل به دلیل نامعلومی از جاده خارج شده و به تیر چراغ برق اصابت می کند. هم پیرمرد و هم همسر 81 ساله اش را به بیمارستتان می رسانند اما هر دو می میرند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51772بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19