پربازدید

ویدیو

کووید-19

زوجی به آزار جسمی و جنسی فرزندانشان متهم شدند

هیئت منصفه یکی از دادگاه های لندن انتاریو روز پنجشنبه شاهد شنیده شدن کارهای وحشتناک زوجی که به آزار جسمی و جنسی فرزندانشان متهم شدند، بود.

به گزارش سی تی وی، شاهد که نامی از او برده نشده است، در مورد آزاری که طی چند سال متحمل شده شهادت داد و گفت که هر دو والدینش با آنها ارتباط جنسی داشتند.

این شاهد گفت: «من تسلیم شدم، افسرده شدم، وزن زیادی اضافه کردم. من ماهی یک بار مورد تجاوز پدرم قرار می گرفتم.»

او به هیئت منصفه گفت که بچه‌ها اجازه نداشتند به تنهایی بیرون بروند، مادر من نمی‌خواست من در جایی باشم که بتوانم در مورد این اتفاقات و اینکه چه چیزهایی در خانه ما می گذرد به مردم بگویم، او ما را کتک می‌زد.

بچه ها مورد تجاوز جنسی قرار می گرفتند و گاهی اوقات دست و پایشان را با چسب نواری به صندلی می بستند. با من و خواهر و برادرهایم مانند زباله رفتار می شد.

این مادر و پدر که هر دو در دهه پنجاه زندگی خود هستند، در مجموع با 47 اتهام از جمله تجاوز جنسی، حبس اجباری، زنای با محارم و عدم تامین مخارج زندگی مواجه هستند.

وقایع ادعا شده بین سال های 2003 و 2020 رخ داده است ولی هر دو متهم اعتراف به بی گناهی کرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202331بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19