پربازدید

ویدیو

کووید-19

زنی به اتهام اقدام به ربودن پسری ۴ ساله در همیلتون دستگیر شد

پلیس همیلتون زنی را به اتهام اقدام به ربودن یک پسر بچه چهار ساله دستگیر کرد. این پسر بچه در زمان وقوع حادثه همراه مادرش بوده است.

افسران پلیس قبل از ساعت ۷ بعدازظهر روز یک اکتبر به تقاطع خیابان جکسون غربی و مک ناب جنوبی فراخوانده شدند.

گفته می شود مظنون به پسر چهار ساله ای که با مادرش بوده نزدیک شده، پسربچه را در بغل گرفته و با او به راه خود ادامه داده است.

در پی این اتفاق، مادر بچه به دنبال مظنون رفت و او مجبور شد بچه را زمین بگذارد. گرچه مظنون فرار کرد اما مدتی بعد دستگیر شد.

مقامات خاطرنشان کردند که متهم و مادر و پسربچه آشنایی قبلی با یکدیگر نداشتند. آنها این زن را سیمیتی منسارای ۳۷ ساله از همیلتون شناسایی کردند.

او به ربودن یک فرد زیر ۱۴ سال متهم شده است. با توجه به ماهیت این حادثه، پلیس همیلتون تصویر این زن را برای عموم منتشر کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=192027بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19