پربازید

ویدیو

کووید-19

زنجیر انسانی در کبک علیه لایحه سکولاریسم

صدها کانادایی روز یکشنبه در اعتراض به لایحه سکولاریسم دولت کبک، به دور ساختمان قدیمی دادگاه مونتریال زنجیر انسانی تشکیل دادند. 

به گزارش کندین پرس، ائتلافی از شهروندان، گروههای مذهبی و وکلا در این اعتراض شرکت داشتند. 

آنها زنجیر انسانی را به دور ساختمان قدیمی دادگاه تشکیل دادند تا به طور سمبولیک اهمیت حراست از حقوق و آزادیها را جلوه گر کنند. 

یکی از سخنرانان اصلی مراسم چارلز تیلور فیلسوف و یکی از نویسندگان گزارشی در سال ۲۰۰۸ درباره نحوه پذیرش مذاهب است که گفته می شود الهام بخش تهیه لایحه سکولاریسم بوده. 

اما چارلز تیلور پس از آن، به مخالفت جدی با هر گونه محدودیت علیه نشانه های مذهبی برخاسته. چارلز تیلور خطاب به کسانی که در مقابل ساختمان دادگاه گرد آمده بودند گفت به هر طریقی که بتواند با لایحه سکولاریسم مخالفت خواهد کرد. 

لایحه سکولاریسم نامی است که بر Bill 21 گذاشته شده. این لایحه که موکول به تصویب از سوی مجلس کبک است استفاده از هر گونه نشانه مذهبی در مراکز عمومی و دولتی را ممنوع می کند که شامل معلمان، افسران پلیس و دادستانها نیز می شود. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19