پربازدید

ویدیوکووید-19

ریچموندهیل شهرشد

با تصویب شورای نمایندگان ریچموندهیل، ریچموندهیل تبدیل به شهر شد. 

تاکنون از ریچموندهیل با عنوان شهرک .Town of R.H یاد می شد ولی از آن پس نام آن شهر ریچموندهیل .City of R.H خواهد بود.

دیو بارو شهردار ریچموندهیل گفت: «ریچموندهیل دارای همه آن چیزهایی است که یک محیط شهری دارد. با تشخیص این موضوع، ما برای تنظیم برنامه های آینده، نیاز به نگاه متفاوتی داریم.» وی گفت: «این تغییر نام، درها را به روی سرمایه خارجی باز کرده، و در عین حال، منعکس کننده پیشرفت ماست.» 

البته این تغییر نام، تغییری در میزان پولی که از سوی سطوح دیگر دولتی یا آژانس های عمومی به ریچموندهیل اختصاص می یابد نخواهد داد. 

لایحه تغییر نام از سوی کرگ بروس نماینده منطقه یک ریچموندهیل ارائه شده بود. 

جمعیت ریچموندهیل به موجب سرشماری 2016 بالغ بر 195 هزار نفر بوده که در حال حاضر از 200 هزار نفر بیشتر شده. 

پیشوند شهرک (town) معمولا برای مناطقی با جمعیت زیر 100 هزار نفر به کار می رود. 

ریچموندهیل در سال 1873 به عنوان دهکده به ثبت رسید، و در سال 1957 موقعیت آن به شهرک town تغییر یافت. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19