پربازید

ویدیو

کووید-19

ریسک تعطیلی بیزینسهای فرهنگی-هنری کانادا از بقیه بیزینسها بیشتر است

قدیمی‌ها می گفتند آب که فرو  نشیند، حقایق روشن می شود. حالا تب کرونا بعد از چهار-پنج ماه فروکش می کند، و کمکهای دولتی جمع و جورتر می شود، و ذخیره‌های مردم به انتها می رسد، ولی امید به بهبود سریع اوضاع جای خود را به نگرانی از آینده مبهم می دهد و اطلاعات جدید جمع بندی و مخابره می شوند.

این اطلاعات چه می گویند؟

اطلاعات چندماه اخیر که به تدریج بیرون می آیند ابرهای تیره‌ای را بر فراز بیزینسهای مستقل کانادایی پیش بینی می کنند.

از ماههای اپریل و می مشخص شد که صنعت سفر و بیزینسهایی که در زمینه گردشگری فعالیت می کنند، لطمه سنگین دیده‌اند. شاید برخی تصورشان این بوده که بیشترین ضرر و تعطیلی‌ها متوجه این بیزینسها باشد ولی چنین نیست. برای بیزینسهای مستقلی که در زمینه هنر و اینترتینمنت کار می کنند نیز آینده بسیار مبهم است.

گزارش جدید

فدراسیون بیزینسهای مستقل کانادا گزارش جدیدی بیرون داده که در آن میزان آسیب پذیری رشته‌های مختلف بیزینسی را برآورد کرده.

این گزارش می گوید در حالی که بعضی از بیزینسهای کوچک و متوسط کانادایی مجبور شده‌اند که برای همیشه تعطیل کنند، ولی موج دیگری از بستن‌ها به علت ادامه شیوع ویروس کرونا در راه است.

در صدر بیزینسهای مستقل در معرض خطر، بخش فرهنگ و هنر قرار گرفته. اینها تعداد کثیری هستند از بیزینسهایی که در زمینه‌های مختلف مرتبط با  فرهنگ، هنر و ورزش فعالیت می کنند، نظیر سالنهای کنسرت، مراکز بدنسازی، توزیع کنندگان فیلم و سالنهای تئاتر، مراکز آموزش موسیقی، و حتی سازمانهای خبری.

فدراسیون بیزینسهای مستقل کانادا بر اساس نظرسنجی از بیزینسهای مستقل به این نتیجه رسیده که نزدیک به سی درصد بیزینسهای بخش فرهنگ و هنر و ورزش و اینترتینمنت در خطر تعطیلی قرار دارند. اینها بیزینسهایی هستند که گفته‌اند «مقداری» تا «خیلی» احتمال دارد به خاطر پندمیک کرونا تعطیل کنند.

فدراسیون بیزینسهای مستقل نتیجه گرفته که اگر این تعطیلی‌ها عملی شود 10.800 بیزینس مستقل که در عرصه فرهنگ و هنر و ورزش و اینترتینمنت کار می کنند در سراسر کانادا بسته خواهند شد.

در مکان بعد

بخش گردشگری و مهمانپذیری نظیر هتلها و رستورانها در مکان بعدی قرار دارند.

بیست و هفت درصد بیزینسهایی که در این رشته کار می کنند و در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند گفته‌اند آینده تیره‌ای را انتظار می کشند.

تعطیلی این دسته از بیزینسها به معنای بیکار شدن هزاران هزار نفر کسانی است که در این دسته از بیزینسها کار می کنند.

بیزینسهایی هم که درآمد آنها ناشی از برگزاری اجتماعات بزرگ است، خطر تعطیلی را بیشتر احساس می کنند.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19