پربازدید

ویدیو

کووید-19

ریزش طرفداران داگ فورد و جیسون کنی

دو تن از نخست وزیران استانی کانادا که از همیشه بیشتر سر و صدا سازند، از حمایت عمومی کمتری برخوردارند.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو و جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا بیشتر از بقیه نخست وزیران استانی در اخبار مطرح بوده اند.

بحران پندمیک و نشیب و فرازها در کنترل آن در این دو استان موجب شده که نظر افکار عمومی نسبت به این دو نخست وزیر نوسانات  تند تری داشته باشد. واقعیت این است که اوج گیری پندمیک در موج سوم که در بهار شروع شد اصلا به سود این دو نخست وزیر نبود.

اجازه دهید نگاهی بیندازیم به موقعیت این دو نخست وزیر در حال حاضر :

داگ فورد

در بهار سال 2020 همای سعادت بر شانه داگ فورد نشسته بود. واکنش خوب و احساساتی داگ فورد به پندمیک موجب شد محبوبیت عمومی او به 70 درصد برسد. اما حالا این محبوبیت به نصف رسیده و فقط در سه ماهه اول سال 15 درصد کمتر شده.

جیسون کنی

میزان حمایت عمومی از جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا نیز در طول سه ماهه گذشته 9 درصد کمتر شده و از 40 درصد به 31 درصد رسیده.


در استانهای آتلانتیک

در این استانها اوضاع معکوس بوده. برای مثال میزان حمایت از اندرو فوری نخست وزیر نیوفاندلند از 45 درصد در ماه مارچ به 62 درصد در حال حاضر رسیده. میزان حمایت از اییَن رنکین نخست وزیر نواسکوشیا نیز در سه ماه گذشته 22 درصد بیشتر شده و به 53 درصد رسیده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147164بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19