پربازدید

ویدیو

کووید-19

ریزش برف در کبک و درگیر شدن پنجاه اتومبیل در یک تصادف

برف و یخبندان آخر هفته علاوه بر انتاریو، استان کبک را هم دربرگرفت.

صبح یکشنبه سطح جاده ها و بزرگراهها با انبوهی از برف پوشیده شده بود. سرمای شدید هوا که در بعضی نقاط به منهای 20 درجه می رسید سبب یخزدگی و صیقلی شدن سطح بزرگراهها شده بود و همین موجب شد دو تصادف گروهی در بزرگراههای کبک روی دهد.

در یکی از این تصادفات در چهل و پنج کیلومتری شمال شرقی مونتریال چهل تا پنجاه اتومبیل بهم کوبیدند که موجب شد حدود 20 نفر به علت جراحات سطحی به بیمارستان رسانده شوند، و ضلع غربی بزرگراه برای ساعتها بسته بماند.

در تصادف گروهی دیگری که پیش از آن در بزرگراه 640 روی داد، 17 اتومبیل درگیر شدند.

تصادف نخست در وضعیتی روی داد که شرایط برفی و دید محدود بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88903بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19