پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

رها شدن ساکنان کمپ میسیساگا در میان سرمای استخوان سوز

با وجود دمای بسیار پایین، ده ها نفر در هایدرو فیلد میسیساگا و در چادر زندگی می کنند و بسیاری از آنها از کپسول پروپان برای زنده ماندن در سرما استفاده می کنند.

به گفته برخی از ساکنان این کمپ، دولت همه آنها را در این سرما رها کرده و به فکر آنها نیست.

در حال حاضر ظرفیت سرپناه اضطراری 376 درصد است و 74 درصد از این فضا توسط پناهجویان اشغال شده است. در منطقه پیل، از هفت هتل و یک سرپناه جدید برای اسکان حدود 1500 تازه وارد استفاده می شود.

به گزارش سیتی نیوز، مردم این کمپ روز خود را در اطراف می گذرانند و سعی می کنند گرم بمانند. آنها امیدوارند که بتوانند از این سرمای استخوان سوز جان سالم به در ببرند.

مددکاران به طور منظم به محل کمپ رفته و پتو، لباس گرم و اسنک به آنها می دهند، اما بیشتر مواد غذایی که به آنها داده می شود، منجمد است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199308بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19