پربازدید

ویدیو

کووید-19

رشد جمعیت آمریکا به کمترین میزان در یکصد سال گذشته رسید

سال 2020 اگرچه سال حمله پندمیک بود، ولی در آمریکا سال سرشماری سراسری نیز بود.

سازمان آمار آمریکا اخیرا بخشی از نتایج سرشماری 2020 را منتشر کرده که نشان می دهد سرعت افزایش جمعیت این کشور از دوران بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه 1920 تا کنون اینقدر کم نبوده.

سازمان آمار آمریکا می گوید جمعیت کشور در سال 2020 برابر با 331.5 میلیون نفر بود و در طول ده سال گذشته فقط 7.4 درصد افزایش پیدا کرده.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای این رشد اندک ذکر کرده و می گویند ترکیبی از عوامل نظیر افزایش جمعیت سالمندان، آهسته شدن سرعت مهاجرت ، و تاخیر در تشکیل خانواده بخصوص بعد از بحران بزرگ مالی سال 2008، سبب کاهش رشد جمعیت  آمریکا شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19