پربازید

ویدیو

کووید-19

رستورانها و سالنهای ورزشی انتاریو از دوشنبه محدودیت ظرفیت نخواهند داشت

از صبح دوشنبه ۲۵ اکتبر محدودیت ظرفیت از مقابل رستورانها و سالنهای ورزشی انتاریو برداشته می شود

به گفته منابع آگاه، رستوران ها، بارها، سالنهای ورزشی و مراکز مشابه در انتاریو از روز دوشنبه آینده می توانند به اندازه ظرفیت خود مشتری و مراجعه کننده بپذیرند و محدودیت ظرفیت از مقابل آنها برداشته می شود.

در برنامه های عمومی و در اماکن و مراکزی که برنامه ها و رویدادهای مختلف برگزار می شود و مردم برای ورود به آنها باید گواهی واکسن نشان دهند نیز محدودیت ظرفیت برداشته می شود.

اکنون مدتی است که وضعیت کرونا در استان انتاریو در رابطه با تعداد بیماران جدید و دیگر معیارهای در حالت ثابتی است و با وجود به حالت عادی درآمدن بسیاری از فعالیتها، موج چهارم کرونا رو به نشست است.

تعداد مبتلایان جدید انتاریو مدتی است که در مرز روزی چهارصد نفر و یا کمتر است.

از روز جمعه ۲۲ اکتبر، نشان دادن گواهی واکسیناسیون برای ورود به اماکنی چون رستورانها و سالنهای ورزشی و بیزنسهای مشابه آنها ضروری است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19