پربازید

ویدیو

کووید-19

دو پسرش را جلوی چشمش به گلوله بستند، خودش را ربودند

خانه فکیر علی ۶۳ ساله در ساعت ۳ بامداد پنجشنبه مورد یورش قرار گرفت، به دو پسر بیست و چند ساله او شلیک شد و خود او را در حالیکه جز پیژامه به تن نداشت ربودند.

دو پسر او را به بیمارستان رساندند که یکی از آنها چند ساعت بعد درگذشت.

در پیش از ظهر پنجشنبه، در همان لحظاتی که پسر دوم فکیر علی تحت جراحی بود پیکر به شدت مجروح شده او را کنار یکی از پلهای ساحلی همیلتون پیدا کردند و به بیمارستان رساندند.

فاجعه بر در می کوبد

هنوز به درستی کسی نمی داند که چند نفر در این تهاجم  بیرحمانه مشارکت داشته اند.

ساعت هنوز سه بامداد نشده بود که پلیس از تیراندازی در خانه ای در منطقه Glancaster and Dickenson در همیلتون مطلع شد.

به نظر کارآگاهان پلیس، این حادثه هدفمند بوده.

این سه نفر باهم در این خانه زندگی می کردند.

همیلتون شهری است بندری که زمانی بزرگترین کمپانی های اتومبیل سازی در آن در سه شیفت کار می کردند ولی حالا بسیار کوچک شده اند. این شهر کارگری در فاصله میان تورنتو و آبشار نیاگارا قرار دارد با نزدیک به ۶۰۰ هزار جمعیت.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19