پربازدید

ویدیو

کووید-19

دو ماه ترسناک در پیش است: بیمارستانهای انتاریو نگران کمبود تخت

تعداد مبتلایان جدید به کووید در انتاریو در چند هفته اخیر پیوسته رو به افزایش بوده و انجمن بیمارستانهای انتاریو می گوید اگر این روند ادامه پیدا کند، دو ماه ژانویه و فوریه «وحشتناک» خواهند بود.

شمار مبتلایان انتاریو به روزی سه هزار نفر رسیده و روزی ۳۰ تا ۵۰ مرگ جدید گزارش می شود. هم اکنون یک پنجم از تمامی تختهای آی سی یو در بیمارستانهای انتاریو در اشغال بیماران مبتلا به کووید است.

انتونی دیل Anthony Dale رئیس انجمن بیمارستانهای انتاریو این وضعیت را «غیر قابل دوام» خواند. بعضی از بیمارستانها چند روزی است که شروع به کنسل کردن بعضی از جراحی ها و آزمایشهای کلینیکی کرده اند.

در کبک نیز یکی از انستیتیوهای پزشکی احتمال داده که ظرفیت بیمارستانهای منطقه مونتریال تا سه هفته دیگر لبریز شود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19