پربازدید

ویدیو

کووید-19

دویست تن از نیروهای پلیس تورنتو به علت واکسینه نشدن به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند

مهلت به پایان رسید و پلیس تورنتو بیش از ۲۰۰ تن از نیروهای خود را به خاطر واکسینه نبودن و یا خودداری از اعلام وضعیت واکسیناسیون خود به مرخصی بدون حقوق فرستاد.

مجموعاً ۷۴۰۰ نفر در پلیس تورنتو Toronto Police Service خدمت می کنند که سه شنبه شب اعلام شد ۹۸ درصد آنها وضعیت واکسیناسیون شان را مشخص کرده اند که از این عده نیز ۹۸ درصدشان به طور کامل واکسینه شده اند.

دویست و پنج نفر باقیمانده که واکسینه نشده اند و یا وضعیت واکسیناسیون شان را اعلام نکرده اند به مرخصی بدون حقوق Unpaid Leave فرستاده شدند. به گفته پلیس تورنتو ۱۱۷ نفر از این افراد، نیروهای یونیفورم پوش و ۸۸ نفر نیروهای ستادی هستند.

در این باره که غیبت بیش از ۱۰۰ نفر از افسران چه تأثیری بر عملیات پلیس خواهد داشت صحبتی نشده.

انجمن پلیس تورنتو Toronto Police Association می گوید از همه نیروهای پلیس خواسته که خود را واکسینه کنند ولی در عین حال وظیفه دارد که «همه اعضایش را نمایندگی و حمایت کند.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159172بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19