پربازدید

ویدیو

کووید-19

دولت فدرال مقصر است یا دولتهای استانی؟

 بیش از دو – سوم کانادایی ها معتقدند که کانادا در زمینه واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کووید عقب مانده زیرا دولت فدرال برای تامین واکسن در بازار جهانی  مشکل داشته.

در این نظر سنجی که توسط موسسه Leger انجام شده فقط 14 درصد پاسخ دهندگان، دولتهای استانی را مقصر کندی واکسیناسیون دانسته اند.

جاستین ترودو نخست وزیر هفته جاری را  آغاز پیشروی کانادا در مسیر واکسیناسیون خوانده.این هفته قرار است بیش از 335 هزار دوز واکسن فایزر تحویل کانادا شود. در همین رابطه جگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات کانادا از دولت ترودو خواست که تولید واکسن  را در داخل کشور به جریان بیندازد.

گفته می شود که تولید واکسن در کانادا در سالهای گذشته متوقف شده .

در پاسخ به سوال دیگر این نظرسنجی، 73 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که هر گاه نوبتشان بشود واکسن خواهند زد. این میزان ده درصد بیشتر از ماه اکتبر گذشته است. در آن زمان 63 درصد کانادایی ها گفته بودند که هر گاه نوبتشان شود واکسن خواهند زد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19