پربازدید

ویدیو

کووید-19

دهها هزار نفر در تظاهرات ریچموندهیل شرکت کردند

بعدازظهر شنبه اول اکتبر، دهها هزار نفر در راهپیمایی بسیار بزرگی در ریچموندهیل شرکت کردند تا ضمن اعتراض به مرگ مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد ایران جان باخت، همبستگی خود را با مردم معترض ایران اعلام کنند.

پلیس منطقه یورک تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را بیش از پنجاه هزار نفر تخمین زد.

صف عظیم تظاهرکنندگان در طول خیابان یانگ

این راهپیمایی با عنوان « آزادی برای ایران»  (The Time Has Come: Freedom Rally For Iran) به دعوت انجمن عدالت و حقوق بشر ایرانیان کانادا برگزار شد.

تظاهرات در ساعت یک و نیم بعدازظهر از تقاطع خیابان های یانگ و 16 آغاز و پس از راهپیمایی در طول خیابان یانگ به تجمع بسیار بزرگی در مقابل کتابخانه مرکزی ریچموندهیل تبدیل شد.

تظاهر کنندگان با در دست داشتن تابلوها و بنرهای گوناگون که بر روی بسیاری از آنها نام مهسا امینی مشاهده می شد، خواستار آزادی برای زنان و حمایت جهانیان از مردم معترض ایران شدند. 

توئیت پلیس منطقه یورک

کتابخانه ریچموندهیل در توئیتی این تظاهرات را رویدادی تاریخی در اندازه جهانی برای کامیونیتی ریچموندهیل خواند.

توئیت کتابخانه عمومی ریچموندهیل

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=171437بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19