پربازدید

ویدیو

کووید-19

دهها هزار دانش آموز در مونتریال از امروز به مدرسه رفتند

دهها هزار دانش آموز دبستانی در مونتریال مدرسه را شروع کردند.

مدارس فرانسوی زبان مونتریال از صبح پنجشنبه 27 آگوست شروع به کار کردند. پزشکان و دانشمندان به برنامه بازگشت به مدرسه دولت فدرال انتقاد دارند.

منتقدین می گویند دولت کبک در طرح بازگشت به مدرسه، تدابیر کافی برای حفظ سلامتی دانش آموزان اتخاذ نکرده.

در واقع از روز پنجشنبه طرح دولت کبک وارد عمل شد و همه منتظرند ببینند که تا چه اندازه موفقیت آمیز خواهد بود.

در مدارس، هر کلاس به صورت یک حباب bubble عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر دانش آموزان و معلمان هر کلاس با کلاسهای دیگر تماس نزدیک نخواهند داشت.

دانش آموزان کلاسهای پنجم به بالا در راهروها و فضاهای مشترک مدرسه باید ماسک بزنند.

روز پنجشنبه در مقابل بعضی مدارس صفهای طولانی از والدین مشاهده می شد که با احساس توامان ذوق و اضطراب بچه ها را به داخل مدرسه می فرستادند.

حیاط مدارس با نوار به چند قسمت تقسیم شده تا مانع از ازدحام دانش آموزان در یک نقطه شود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19